Teléfon: 647 961 946   

 

 

Certascan.com

2017
Majors de
14 anys
Dormir
Sopar
Esmorzar
Mitja
Pensió

Mitja

Pensió i

Picnic

Normal
18,00
18,00
7,00
43,00
53,00
Entitats
15,00
18,00
7,00
40,00
50,00
FEEC
12,00
18,00
7,00
35,00
45,00
De 8 a 14 anys
Normal
16,00
16,00
7,00
39,00
49,00
Entitats
14,00
16,00
7,00
37,00
47,00
FEEC
10,00
16,00
7,00
33,00
43,00
Menors de
8 anys
Normal
14,00
12,00
7,00
33,00
43,00
Entitats
12,00
12,00
7,00
31,00
41,00
FEEC
10,00
12,00
7,00
29,00
39,00

Si no hi han problemes d'aigua o connexió, el preu inclou la dutxa i el wifi
La tarifa pels infants i joves s'aplica només si van acompanyats dels pares