Teléfon: 647 961 946   

 

 

Certascan.com

ASCENSIONS i EXCURSIONS

Per facilitar la búsqueda dels recorreguts, segons la dificultat o llargada del recorregut que volem, hem diferenciat 4 graus de dificultat, clica al que t'interesi buscar:

* Itinerari fàcil per famílies. Passeig de curta llargada, relativament planer, ben senyalitzat i fàcil de seguir per qualsevol, encara que no estigui habituat a fer excursions per la muntanya.

** Itinerari mitjà per l'excursionista. Normalment serà de més llargada que l'anterior, pendents més inclinats i habitualment encara que sense grans dificultats d'orientació haurem de buscar el camí. Són aptes per qualsevol excursionista que hagi fet alguna sortida en alta muntanya.
*** Itinerari difícil pel muntanyenc. Aquí podem trobar diferents dificultats que ja especifico en cada itinerari: llargada del recorregut, dificultat d'orientació, algun pas aïllat de grimpada molt fàcil, itineraris aeris o amb un cert perill. Són aptes pels muntanyencs acostumats a realitzar ascensions a l'alta muntanya pirenaica.
**** Itinerari molt difícil pel pirineista. Són recorreguts que comporten dificultats de neu, gel o grimpada mantinguda, per la qual cosa serà útil preveure una corda. Ens trobem en la barrera entre l'alta muntanya i l'escalada, i per emprendre aquests recorreguts és aconsellable haver fet préviament una mica d'escalada